Tjänster

Tjänster

Vi arbetar med allmän byggprojektering och kan även tillhandahålla följande tjänster: kontrollansvarig, byggledning, projektledning, brandskyddsprojektering, tillgänglighetsutredningar och energiberäkningar. Med hjälp av vårt moderbolag och övriga dotterbolag kan vi även erbjuda tjänster så som: el-projektering och besiktningar.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:


Projekt- och Byggledning

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

3D- illustrationer i program som Revit

Byggnadsutformningar, arkitektoniska skisser m.m.

El-projektering

Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar

Rums- och byggnadsbeskrivningar

Tillgänglighetsutredningar

Kostnadskalkyler i projektets olika skeden.

Byggprojektering från bygglov till bygghandling/relationshandling.

Energiberäkningar i programmet VIP.

Brandskyddsdokumentationer. Certifierad BrandprojektörMiljöplan

Genom följande punkter ska Cad & Konstruktion i Motala AB verka för en mer hållbar och varaktig utveckling av miljön, där målet är att företagets miljöpåverkan ska vara så litet som möjligt.

 • Använda varor som medför minsta möjliga miljöbelastning och inte utgör någon fara för människor och djur, både på kontoret och vid projektering.
 • Verka för ökad källsortering av de material som används, och i största möjliga mån använda material som går att återvinna.
 • Verka för energihushållning, dels genom energitänkande på kontoret, samt genom information till våra kunder om energisnåla hus och den långsiktiga energivinst som kan göras.
 • Uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser samt arbeta för ständiga förbättringar när det gäller miljön.

Kvalitétsplan

Cad & Konstruktion i Motala AB har som mål att alltid leverera tjänster med hög kvalitet och med noll fel. Resultatet av detta skall vara 100% nöjda kunder där kundens förväntningar och krav uppfylls.
För att nå detta har följande övergripande mål sats upp:

 • Arbeta med egenkontroller för ständiga förbättringar och med ökad kvalitet som resultat, vilket på sikt ska leda till högre lägstanivå.
 • Se de lagar och myndighetskrav som berör oss som minimikrav.
 • Levererade tjänster skall vara kunden tillhanda enligt avtalad tid.
 • Följa den upprättade kvalitetsplanen.
 • Om oss

  Cad & Konstruktion i Motala AB är ett företag som arbetar med hög noggrannhet och effektivitet. Vi lägger stor vikt vid vidareutbildning och tar till oss det bästa av den nya tekniken.

  Företaget verkar som konsult inom byggbranschen. Arbetet består i framtagande av byggritningar och konstruktionsberäkningar med hjälp av cad-utrustning och datorstödda beräkningsprogram.Vi är även certifierade kontrollansvariga, behörighet N.

 • VDn har ordet

  • Cad & Konstruktion i Motala AB lyckas kombinera det stora företagets kompetens och möjligheter med det lilla företagets servicenivå och personligt bemötande. Personalens drivkraft och vilja att ge kunden mer än det förväntade är vad som gör företaget unikt i branschen. Vi arbetar med ett starkt personligt engagemang i samtliga faser av byggprojekteringens skeden.

   Mattias Carlsson, VD

Whether or not most omega replica sale people think about it, they do consider Japanese replica watches sale products to be premium C if not luxury in rolex replica uk their positioning. For the most part, we can thank Japanese hublot replica uk high-end car makers for that. I am pretty panerai replica sale sure I know why we take Japanese watches for granted, and panerai replica sale that is because so many of us grew up with them. It was thus not until we were older that we sought new timepiece experiences and rolex replica uk became fascinated with the more sophisticated lifestyle marketing of the European luxury cartier replica sale brands.